zondag 6 april 2014

Adieu Job de Ridder, jij was Achmea’s faalspeurneus

Dag Job de Ridder. Wat lees ik nu? Op zoek naar een nieuwe baan? Komt het erop neer dat Norbert Hoogers je eruit geschopt heeft? Waarschijnlijk onder het mom van bezuinigingen word je bedankt voor bewezen diensten. Sinds 1998 ben je bezig met de bestrijding van verzekeringsfraude zeg je. Tsjonge. Wie de media een beetje heeft gevolgd kan de conclusie trekken dat daarbij door de tijdsomstandigheden of door beïnvloeding van het pure geluk weinig successen werden geboekt.

Op commando van Norbert voerde je orders uit. Zo werd je dader en held tegelijk. Net als de meest karakterloze sukkels kon jij tot held verkleuren. De held is een kameleonachtig verschijnsel die met de wind meewaait en op commando van kleur verschiet. Je hebt de chemie onderschat Job. Daarom ben je nu weer de sukkel.


Maar beste Job, KNVB-pupillentrainer, carrièremonster. Jij hebt om bij Achmea de carrièreladder te beklimmen vaak je oogjes toegeknepen, vriendjes bevoordeeld, handjeklap gespeeld, gesjoemeld, mensen bedonderd en door je lullige baas uit de wind te houden houden zijn bedje gespreid. Ik zag je slim zijn. De vermoorde onschuld uithangen. Dat doen sukkels namelijk altijd. Vergeet nooit dat de bewijsstukken in mijn handen zijn en de getuigenissen uit mijn mond komen.

Jou in dienst nemen Job, is wat mij betreft een pyromaan benoemen tot brandweerman of een kinderlokker tot oppasser van de speeltuin.

copyright@2014 Koos van Woudenberg – blogger/journalist – Twitter: @corrumpere

maandag 24 maart 2014

Ongeluk of Aanslag

Het is vrijdag 8 februari 2013 rond vijf uur ‘s middags. Ik rij in de auto op een smal weggetje met een snelheid van ongeveer 60 km/h als hij bij het uitkomen van een flauwe bocht ineens onbestuurbaar wordt. Ik stuur, maar er gebeurt niets. Ik trap de koppeling in, rem, maar zie dat ik het niet red en haal m’n handen van het stuur. Dan volgt er een enorme klap, gevolgd door nog twee klappen. Ik weet niet of ik even buiten westen ben geweest, maar het eerste wat ik zie is dat ik tegen een boom sta en dat het interieur zich vult met rook. De eerste klap was van de boom, de twee andere van de airbags. Als ik niet had geremd was ik dood geweest.In deze map staan meer foto’s van mijn auto die de botsing met de boom niet heeft overleefd.

Ik vraag me af ik een ongeluk heb gehad dat aan mezelf te wijten is of dat mijn auto werd gesaboteerd. Ik denk toch het laatste want ik weet zeker dat ik ineens niet meer kon sturen. De weg was droog, de temperatuur boven nul en een te hulp schietende boer zegt dat de weg nergens glad was door bijvoorbeeld modder of olie.

Ik denk dat het best een om een gerichte aanslag zou kunnen gaan. Ik heb ook een verklaring afgelegd over de oud secretaris-generaal J. Demmink en daaraan voorafgaand ben ik jarenlang gestalkt door de overheid die door middel van gecreëerde rechtszaken waarbij ik telkens werd veroordeeld en waarbij er zonder uitzondering geen sprake was van een juiste rechtspleging.

Er zijn mensen die zeggen dat de zaak Demmink raakvlakken heeft met Dutroux. In die zaak zijn veel getuigen om het leven gekomen/vermoord door auto-ongelukken. Onlangs kwam in Thailand ‘Demmink-journalist’ Fred de Brouwer van het eerste uur om het leven bij een auto-ongeluk. Was dat ook een aanslag?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aXQcuY1QnD0

copyright@2014 Koos van Woudenberg - Blogger/journalist - Twitter: @corrumpere

zondag 23 maart 2014

Je moet klagen (De zorgen over Wierden en Borgen)

Zo. Zaak rond. Ik ga de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen vragen disciplinaire maatregelen te nemen tegen directeur Rinze Kramer, Hoofd Financieel Beheer H. Metselaar en Maarten Hofland. Hieronder ga ik het uitleggen.

Door een onverwachte gebeurtenis raakte ik eind 2012 in de financiële problemen. Er ontstond een huurachterstand. Ik nam contact op en sprak een betaalregeling af met Maarten Hofland. De regeling kom ik bekwaam na.

In de Opstee, dat is een uitgave van Wierden en Borgen, de huurdersorganisaties ‘De Marne – De Terpen’, ‘Huurdersplatform Bedum/Ten Boer en ‘De Huurder’, lees ik op pagina 9 het onderstaande:

In de bevestiging van de betaalafspraak die de huurder ontvangt, staat duidelijk vermeld dat indien de regeling niet wordt nagekomen, de huurder in gebreke wordt gesteld en dat de vordering in handen van een deurwaarder zal worden gesteld.

Hé dat is gek. Ik ontving geen bevestiging van de gemaakte betaalafspraak en zonder dat ik in gebreke ben gesteld, stelde de woningstichting een vordering in handen van incassokantoor Flanderijn en Bouwman die tot mijn verbazing rechtstreeks inzage blijkt te hebben in het boekhoudsysteem van de woningstichting maar er desondanks kans zag een betalingsspecificatie te overleggen waarop gedane betalingen ontbreken.

Diverse malen heb ik Kramer, Metselaar en Hofland om opheldering gevraagd, maar ze bleven ontkennen, de eerste twee zelfs in radiointerviews, dat ze fouten hebben gemaakt.Meneer Rinze Kramer mag in zijn column op pagina 1 van Opstee dan zeggen dat de woningcorporatiesector zich moet schamen voor de grote fraudeschandalen zoals bij Vestia (hij vergeet matchingpartner Actium uit Assen wéér te noemen). Hij laat na de hand heel diep in eigen boezem te steken. Want ook het bedriegen van één huurder kan worden gezien als fraude.

maandag 17 maart 2014

Hallo, Monique Wassenaar

Je bent klachtencoördinator bij Zilveren Kruis Achmea in Leiden en al vanaf 1986 werk je in diverse functies voor deze zorgverzekeraar. Lees even verder. Het is niet fijn, maar het moet.


Zoals je weet is er in 2007 tussen Groene Land Achmea en mij een geschil ontstaan over bedragen die in rekening werden gebracht. Een factuur voor niet geleverde zorg werd berekend als achterstallige premie- en een reeds betaalde maandpremie werd voor een tweede keer in rekening gebracht. De door Achmea gemaakte fouten waren gemakkelijk op te lossen, maar dat gebeurde niet. Er volgden twee rechtszaken die ik niet kon verliezen, maar dat gebeurde wel.

De laatste weken zijn de getuigenverhoren in de zaak Demmink volop in het nieuws. Ik ben één van de getuigen die een verklaring tegen hem heeft afgelegd. De voormalig secretaris-generaal van Justitie wordt ervan verdacht dat hij tijdens zijn loopbaan seks heeft gehad met minderjarige jongens. Hem wordt onder andere verweten dat hij de top van Justitie heeft vervangen door “eigen creaturen”. Niet te ontkennen valt ook dat hij in zijn positie als s.g. grote invloed had op (de benoemingen van) de magistratuur en veel mensen vragen zich af hoe groot zijn invloed was bij (spraakmakende) rechtszaken, niet in de laatste plaats die van mijzelf.

Jouw grote baas Monique, dat is Norbert Hoogers. In de Skipr van november 2013 lees ik dat hij in 2006 in dienst trad bij Achmea Zorg als manager business-controle nadat zijn werkgever KPNQwest failliet ging. In 2008 werd hij bij jullie directeur Operations en vanaf 2013 is hij de directievoorzitter van de Achmea-divisie Zorg & Gezondheid.

Normaal gesproken hou ik privé en zakelijk strikt gescheiden. Lang heb ik getwijfeld of ik dat standpunt moest handhaven. Vooral ook omdat ik me met de dag meer af begin te vragen of en in welke mate het privéleven van Norbert Hoogers van invloed was op mijn leven. Ontkennen dat ik hem meer dan eens in de Groningse en Drentse natuur tegen het lijf liep doe ik niet maar, ik weet begot niet meer of dat nou voor of na de roeitrainingen van de jongens van Aegir was. Ik vraag me af of hij schrok, zich zorgen begon te maken, vooral ook omdat wij niet dezelfde interesses delen.

Alles tezamen genomen en in onderlinge samenhang bezien vraag ik me af of er bij Achmea Zorg niet in verontrustende mate in strijd is gehandeld met de professionele integriteit. Daarom verzoek ik je of je deze brief wilt overleggen aan de Raad van Commissarissen van Achmea Zorg met de vermelding dat het gaat om een klacht over afpersing.

copyright@2014 Koos van Woudenberg – Blogger/journalist – Twitter: @corrumpere

zondag 23 februari 2014

Mag je klagen? (De zorgen over Wierden en Borgen)

Woningstichting Wierden en Borgen is een typisch voorbeeld van een organisatie waarin men vooral naar 'binnen kijkt' en geen noodzaak ziet om te veranderen. Kenmerkend daarvoor is de reactie van directeur Rinze Kramer die alles wat ik over hem en de woningstichting schrijf beschouwt als laster en zelfs schriftelijk verzoekt álle publicaties van internet af te halen.

Als Rinze ooit van de schrik gaat bekomen, dan moet hij bedenken dat een publicist de ruimte moet krijgen om zaken die in zijn ogen misstanden opleveren aan de kaak te stellen. Ook al zou dat de kadastraal vastgestelde grenzen van zijn hersenoppervlak verre te buiten gaan. Bovendien vallen mijn artikelen, ook al bevalt de toon hem misschien niet, onder mijn 'artistieke expressie'.

Rinze wil dat ik niks meer over ze schrijf (lees: me niet meer beklaag over de slechte service -en het klachtmanagement) maar wat mij daarbij opvalt is dat Rinze via internet wel de nodige aandacht geeft aan zijn persoonlijke PR. Rinze die een marathon loopt voor Kika. Rinze die stroom tankt voor zijn Toyota Prius. Rinze en zijn maandelijkse column. Rinze die daarin uitlegt dat hij zo goed omgaat met de centjes... Kortom: Rinze wil dat wij hem een geweldige vent vinden. Daarom is het Rinze voor en na. Hou op en schei uit. Hij snapt niks van internet en gijzelt de hele club met z'n onvermogen om met kritiek om te gaan. Hou een sop. Doen ormaal. We leven in 2014 en mensen willen transparantie, dialoog en interactie.

Er wordt bij Wierden en Borgen amper geklaagd. Een laag aantal geregistreerde klachten is eerder een indicatie van slechte, dan van goede dienstverlening. In het jaarverslag van Wierden en Borgen staat dat in 2012 slechts 3 klachten zijn ingediend en dat in alle drie de gevallen er voor de behandeling met de commissie overeenstemming met de huurders werd bereikt, waarna de klachten werden ingetrokken. Die klachtencommissie zit er dus voor spek en bonen en wordt niet betrokken bij verbetermanagement. En waarover klaagden die huurders? Waarom mogen we dat niet weten?

Het lage aantal klachten over Wierden en Borgen is niet geloofwaardig als je die afzet tegen het aantal verhuurde woningen: 5000. In het jaarverslag van 2011 staat dat er twee klachten zijn ingediend bij de klachtencommissie. 'Deze klachten zijn niet behandeld omdat zij niet volgens de procedure van de commissie zijn aangemeld. Deze klachten zijn doorgespeeld naar de betreffende corporaties en zijn naar tevredenheid van alle partijen afgehandeld.' Tja.. Zo houden ze de klachtprocedure in leven die ze eerst hebben geslacht. Ik ga in ieder niet klagen bij een commissie die drempels opwerpt.

Het gaat erom wat er met klachten gebeurt, ongeacht hoe ze zijn geuit. Officieel, of via de Nieuwe Media. Klachten zijn een kans. Beter nog: klachten zijn een zegen. Niets erger dan een ontevreden huurder die zich -om wat voor reden dan ook- niet uit. Als hij wel klaagt is er ruimte voor nieuwe kansen. Je kunt hem weer blij maken. En daarnaast krijg je gratis advies en kansen om je dienstverlening te verbeteren. Hoezo win – win?

Het wordt bij Wierden en Borgen hoog tijd voor verandermanagement op het gebied van de (internet)communicatie. Want internet en bedrijf raken steeds meer met elkaar vervlochten door Twitter, Youtube, LinkedIn en de blogs op Blogger en Wordpress. Deze communicatiemiddelen kunnen als boodschapper worden ingezet, maar bieden tegelijkertijd een forse vooruitgang in de mogelijkheden in het toepassen van dialoog en interactie. Ik nodig Rinze en zijn medewerkers van harte uit om van die ongemakkelijke kramp verlost raken. Reageren mag, maar niet anoniem.

Het lage aantal klagers, het gebrek aan transparantie over ingediende klachten, de ervaringen van een andere publicist en die van mij doen vermoeden dat Wierden en Borgen liever niet heeft dat er geklaagd wordt. Bij mij uit zich dat bijvoorbeeld in administratieve onregelmatigheden, bedreiging en belaging. Daarbij wil ik wel duidelijk een onderscheid maken tussen de Technische Dienst en mijn ervaringen met de kantoorbrigade. De eerste groep presteert naar behoren.

copyright@2014 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

woensdag 12 februari 2014

Een voorbeeld van crimineel gedrag

Er is sprake van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Ook het gebruiken van het valse geschrift kan strafbaar zijn, net als het laten opnemen van valse gegevens in een geschrift.
Op valsheid in geschrifte staan flinke maximumstraffen, die variëren van 1 jaar tot 8 jaar gevangenisstraf.
Waarom schrijf ik dit ? Omdat woningstichting Wierden en Borgen hun toevlucht weer hebben gezocht bij de incasso-gestapo. Bij de Flanderijn en Bouwman uit Appingedam om precies te zijn. Die prompt weer dreigt met een rechtszaak. Waarom? Omdat ik voor mijn huurdersrechten opkom. 

Net als vorig jaar is weer sprake van valsheid in geschrifte. Ook toen klaagde ik over gebreken aan de woning. Want bij de brief die ik ontving is een specificatie gevoegd waarop een bedrag aan huurbetalingsachterstand staat vermeld dat niet klopt. Het klopt voor meer dan duizend euro niet. Het incassobureau heeft rechtstreeks inzage in het boekhoudsysteem van Wierden en Borgen. Dus van een vergissing kan geen sprake zijn.
Heel opvallend is dat ik om te voorkomen dat ik word gedagvaard ben gesommeerd om voor 21 februari aanstaande ook de dagvaardingskosten en het salaris van de gemachtigde te betalen... Ik denk dat het tijd wordt dat de directeur van Wierden en Borgen psychiatrisch verpleegd gaat worden. Paar weekjes Pieter Baan en dan uit de samenleving. Het kan zo niet langer meer.
De man hieronder op de foto is Redmer Bouwman. Redmer is de baas Flanderijn en Bouwman. Ik begrijp werkelijk waar niet waarom mensen zich laten vereeuwigen als vogelverschrikker. Redmer is deurwaarder. De moderne deurwaarder is niets anders dan een oplichter. Hij is aan de ene kant benoemd door de Kroon en dus ambtenaar, aan de andere kant heeft hij een incassobureau. Dat incassobureau lijkt niet van hem want het is verstopt in een BV, maar dat is het wel. 

Het incassobureau heeft als taak hem van werk te voorzien. En daar botst het. Want het incassobureau maakt zich heel vaak om beide kachels te laten roken schuldig aan valsheid in geschrifte en poging oplichting. Dat zijn misdrijven. En dus als Redmer bij iemand voor de deur staat met een dagvaarding met daarbij een bijlage waarop valse gegevens staan vermeld is hij medeplichtig aan valsheid in geschrifte (poging) oplichting en niet te vergeten: corruptie. 

zondag 9 februari 2014

Rompslomp boete in Zuidhorn (DEEL 3)

Ik vertelde in de twee vorige delen dat mijn moeder een parkeerboete kreeg opgelegd aan de Wilhelminalaan in Zuidhorn. Een paar weken terug heb ik bij de politie in die plaats aangifte gedaan tegen een parkeercontroleur van de stichting Veiligheidszorg Noord in Groningen en de stichting zelf van valsheid in geschrifte, knevelarij en poging oplichting. 
Uit de analyse van het dossier blijkt dat a: de parkeercontroleur bewust haar discretionaire bevoegdheid niet gebruikte, b: haar aanvullend proces-verbaal heeft afgestemd met de gemeente Zuidhorn en c: haar akte van beëdiging tot Bijzonder opsporingsambtenaar niet geldig is: ze mag geen Mulder-beschikkingen uitschrijven.
Ad a:
De beslissingsvrijheid van de individuele opsporingsambtenaar om na het constateren van een strafbaar feit te beslissen om wel of geen proces-verbaal op te maken noemt men ook wel de discretionaire bevoegdheid. De Boa had deze beslissingsvrijheid moeten gebruiken om niet te bekeuren omdat er sprake was van omstandigheden die dat rechtvaardigden. Zie hiervoor deel 1 en 2 van deze artikelenreeks. 
Ad b:De Zuidhornse gemeenteambtenaren Zwiep en Borgdorff probeerden mij af te laten zien van een klacht en de gemeente weigerde in eerste instantie een WOB-verzoek in behandeling te nemen met het argument dat de informatieverzoeken naar het verkeerde nummer zijn gefaxt! In het aanvullend proces-verbaal ( het werd heel miraculeus op een blanco A4 vervaardigd) gaat Boa mevrouw S.C. van der Meer met geen woord in op de grieven in mijn eerste brief aan de gemeente. Een teken dat ze werd geinstrueerd en de vraag is of ze het pv zelf heeft geschreven... Op de website van de gemeente staan mijn brieven gepubliceerd. Maar, uitgerekend mijn brief van 14 juli 2013 waarin ik de omstandigheden beschrijf op de bekeuringslocatie en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, ja juist die brief ontbreekt. Blijkbaar is het de gemeente er nogal wat aan gelegen om haar bestuurlijke verantwoordelijkheden af te schuiven naar het CVOM en het CJIB die er alom om bekend staan dat ze fatsoenlijke burgers heel onfatsoenlijk over de kling jagen.
Ad c:
De akte van beëdiging (31 oktober 2011) van S.C. van der Meer is ontleend aan de door of namens de Minister van Justitie voor het onderhavige domein en diensteenheid uitgevaardigde categoriale beschikking 'Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veiligheidszorg Groningen 2007 van 8 augustus 2007'. Maar, o
p 21 februari 2011 wijzigde de stichting Veiligheids Zorg Groningen bij de Kamer van Koophandel alle statuten én haar naam. Conclusie: haar akte is nooit geldig geweest. De stichting had direct na haar naamswijziging het ongeldig raken van de aktes  van opsporingsbevoegdheid van mevrouw Van der Meer kunnen repareren met een overgangsregeling zoals bijvoorbeeld de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam deed, maar liet dat heel jammerlijk na.
Veiligheidszorg Groningen heet nu Veiligheidszorg Noord.
Pas op 20 juli 2012 trad het "Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord 2012" in werking. Boa's die vanaf die datum werden beëdigd met in hun akte de tekst zoals tussen de aanhalingstekens vermeld hebben wel weer een geldige akte. Maar dat geldt niet voor die van de in totaal 18 Boa's die tussen 21 februari 2011 en 20 juli 2012  werden beëdigd (opgave Justis.) De bekeuringen die door hen zijn en worden uitgeschreven moeten worden vernietigd vanwege het ontbreken van opsporingsbevoegdheid.
Veiligheidszorg Noord heeft naast haar eigen management en bestuur twee toezichthouders. Het zijn hoofdofficier van Justitie Jan Eland en de politiechef van de politie-eenheid Noord-Nederland Oscar Dros en hun plaatsvervangers respectievelijk Hessel Schuth en Nathalie Kramers. Deze mannetjes en dat ene vrouwtje zijn waarlijk niet de snuggersten van de klas en om hun heen hangen al vele jaren de onwelriekende dampen van de nodige "onregelmatigheden".
In een poging burgers te misleiden zei burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn tegen verslaggever Koos Bijlsma van het Dagblad van het Noorden dat de gemeente de boete afhandelt volgens de wettelijke regels. Op het moment dat hij dat zei, was hij op de hoogte, in ieder geval moet hij op de hoogte geweest zijn van de zorgelijke (financiële) situatie bij 'duiventil-organisatie' Veiligheidszorg Noord alwaar het management in een wanhopige poging haar bestaan enigszins te rechtvaardigen het personeel aanspoort om zoveel mogelijk bekeuringen uit te 'schrijven'. 
Ook ik was daarvan op de hoogte. Daarom vroeg ik Bert Swart om op te stappen zonder aanspraak te maken op wachtgeld. Zijn carrière heeft toch nog een deukje opgelopen.
Nuttige links:
copyright@2014 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

maandag 3 februari 2014

Wierden en Borgen. 'Huren met de nodige zorgen.'

Wierden Borgen blijkt nog onbetrouwbaarder dan ik al dacht. Een door Maarten Hofland aangekondigd gesprek om de wat stroeve verstandhouding te verbeteren gaat waarschijnlijk niet door omdat ze volgens hem nog met hun "stellingname" bezig zijn.

Lees hier meer over het dossier Wierden en Borgen.

Er is niet zoveel fantasie voor nodig om te zien dat 'de atleet uit Bedum' uit alle macht aan de touwtjes probeert te blijven trekken om de imagoschade enigszins te beperken. De aanstelling van Rinze Kramer als algemeen directeur heeft voor de huurders geen positieve gevolgen gehad. Integendeel, goed zichtbaar is dat hij vooral bezig is met zichzelf en het geld voor zichzelf.

Afgelopen week ontving ik een brief van de incasso-gestapo uit Appingedam waarin staat dat ik een huurachterstand heb. Dat klopt niet helemaal. Ik heb de huurbetaling van 1 maand opgeschort om de woningstichting ertoe te bewegen dat de badkamer goede ventilatie krijgt. Dat is wettelijk toegestaan. Op valselijk en arglistige wijze proberen ze er in Bedum nu een huurincasso-zaakje van te maken.

Hoewel ik op een prachtige locatie woon, blijft het ongestoord huurgenot daar door een aantal oorzaken bij achter. Wierden en Borgen heeft in een bestaand gebouw een aantal woningen gerealiseerd maar daarbij zijn bouwkundige constructiefouten gemaakt die het huurgenot nadelig beïnvloeden. Ik doel daarbij op de warmte -en geluidsisolatie maar ook op de inbraakgevoeligheid. Het gebouw stamt uit het laatste gedeelte van de jaren '50 en van warmte-isolatie van enige betekenis was toen geen sprake. Dak, muur en vloerisolatie ontbreekt ook nu nog. Er is wel dubbel glas aangebracht, maar niet in de hele woning. De voordeur en een raam in een inpandige bijkeuken zijn nog voorzien van enkel glas en dat geldt ook voor de bovenlichten in de woonkamer en de twee slaapkamers.

Om in het gebouw eengezinswoningen te realiseren zijn er begin jaren '80 tussenmuren gemaakt van gipsbeton. Echter, die lopen niet door tot de oorspronkelijke plafondhoogte, want die is in de gehele woning op de bijkeuken na verlaagd met een systeemplafond met losliggende plafondplaten. Daardoor is het voor een echt goede atleet mogelijk om via het nieuwe en het oude plafonds in de woningen van de buren te komen. Dat kan niet de bedoeling zijn lijkt mij.

Door voor deze nu niet-meer-van-deze-tijd zijnde constructie te kiezen is er ook sprake van warmteverlies en geluidsoverslag via de ruimte tussen de plafondplaten en het oude plafond. Deze ruimte bestrijkt bijna de volledige oppervlakte van de woning. Alleen de inpandige bijkeuken is afgesloten van die ruimte. Warmte uit de belangrijkste leefruimte de woonkamer verdwijnt door de naden en kieren van het systeemplafond. Geluiden uit bijvoorbeeld de woonkamer bereiken met groot gemak de slaapkamer waardoor iemand die op bed ligt de slaap niet kan vatten omdat gesprekken en het geluid geproduceerd door radio en televisie ongedempt van ruimte naar ruimte wordt doorgegeven.

Waarschijnlijk, het bouwjaar van de woningen doet dat vermoeden, is er in de plafondplaten asbest verwerkt. Ik vrees dat ik, maar ook mijn buren daardoor al jaren zijn blootgesteld aan een verhoogd gezondheidsrisico want asbest, dat weet bijna iedereen, dat kan kanker veroorzaken. Dat mogelijke gezondheidsrisico wordt dan ook nog eens extra verhoogd doordat de plafondplaten losliggen. Kijk maar eens naar onderstaand filmpje (klikken op de afbeelding bitte.) Er staat slechts een bovenlicht open, maar bij zo'n windkracht 4 al beginnen ze te klapperen. Daarbij laat er telkens een beetje witte coating van de plafondplaten los. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat er tijdens de opname van het filmpje sprake was van een behoorlijke onweersbui.

Asbestrisico's in plafondplaten huurwoning Wierden en Borgen
Wierden en Borgen zal op een mooie of minder mooie dag heus hun leus 'Huren zonder zorgen' waar gaan maken. Ik scheer er niet gek mee. Want het blijven de rondtollende Toverwoorden van de zwaar zelfingenomen woningcorpo-popo-jongens zelf. Dat wel.
copyright@2014 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

zondag 22 december 2013

Dag mevrouw M. (Monique) Wassenaar

Ik heb de brief van 20 november jl. ontvangen. Ik reageer er als volgt op naar u, ik was met u in discussie.

U zegt dat de factuur van de apotheker is ingetrokken. Echter, in diverse systemen staat vermeld dat de factuur is betaald. Dat is onjuist, want ik heb deze factuur niet betaald.

U zegt -kortgezegd- dat een elektronisch gedeclareerde nota is vergoed aan een zorgverlener en ik daarom het eigen risico verschuldigd ben. Omdat Zilveren Kruis deze kosten niet wenst te specificeren, moet ik ervan uit gaan dat er wederom sprake is van onverschuldigdheid en wijs ik het ten laste van mijn zorgverzekering gebrachte eigen risico van € 350,- geheel af.

Omdat ik de onregelmatigheden gedocumenteerd heb aangetoond en Zilveren Kruis naar aanleiding van mijn bevindingen nog nooit een intern onderzoek heeft uitgevoerd, blijf ik op het standpunt staan de factuur voor niet geleverde zorg van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen á € 122,13 en de dubbel betaalde zorgpremie van de maand oktober 2007 á € 111,30 te verrekenen.

Nog nooit heeft Zilveren Kruis uitgelegd hoe het kan dat een factuur van een zorgverlener van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen in rekening is gebracht als achterstallige premie en waarom hierop ineens Art. 8a van de Zorgverzekeringswet van toepassing zou zijn. En nog nooit heet Zilveren Kruis uitgelegd waarom ik de zorgpremie van oktober 2007 dubbel moest betalen. Conclusie: het valt niet uit te leggen, en omdat Zilveren Kruis haar fouten niet herstelt is er sprake van opzet.

U zegt dat Zilveren Kruis niet meer inhoudelijk wenst te reageren. Ik begrijp daaruit dat mijn conclusies door Zilveren Kruis zijn aanvaard. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) zal ik niet inschakelen. Fraude is namelijk een misdrijf en leent zich niet voor klacht- en geschillenbehandeling bij een instantie die (bovendien) organisatorische banden heeft met de zorgverzekeraars (ZN.)

Zilveren Kruis en het Wilhelmina hebben zich schuldig gemaakt aan onder andere privacyschendingen, misleiding, leugens, machtsmisbruik en oplichting door middel van onder andere achteraf gefabriceerde bewijslast en riepen de “hulp” in van bewijsbaar partijdige rechters met niet verenigbare nevenbetrekkingen en het College van Zorgverzekeringen.

Deze samenwerking moet worden gezien als criminele samenspanning en maakt onderdeel uit van een criminele organisatie die al sinds 2001 misdrijven tegen mij pleegt. Ik verband hiermee verwijs ik niet alleen naar de collusie en corruptie bij de Asser woningstichting Actium, Honda Borghstede en politie en Justitie in Assen, maar ook naar de ‘Groningse HIV-zaak’ (2007) en mijn getuigenis tegen de oud secretaris-generaal van Justitie Demmink.

Het startsein voor het conflict met Achmea werd ook in Assen gegeven want, op 25 april 2007 stuurde het Hoofd van de Patiëntenadministratie Alie Schokker van het Wilhelmina Ziekenhuis de factuur voor niet geleverde zorg naar de Meppeler vesting (!) van Groene Land Achmea.

Bovenstaande heb ik met bronnen onderbouwd op mijn websites. Daarom is ook deze brief gepubliceerd.

Met gepaste achting,

J. van Woudenberg

copyright@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

zondag 15 december 2013

Rompslomp boete in Zuidhorn (DEEL 2)

In het vorige deel van ‘Rompslompboete in Zuidhorn beschreef ik hoe mijn moeder op vrijdag 12 juli jl. een ‘aankondiging van beschikking’ onder de ruitenwisser gedrukt kreeg omdat ze volgens de ambtenaar met het verbalisantnummer 5379 (dit verbalisantnummer bestaat helaas niet):
‘...op genoemde datum, tijdstip en plaats door betrokkene/verdachte met het omschreven voertuig-/lvaartuig de volgende gedraging/overtreding werd verricht: als bestuurder ervan een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen.’
Kijk nog even naar de aankondiging van beschikking. De vragen die zich oproepen zijn de volgende: welk bestuursorgaan is ervoor verantwoordelijk en waar moet ik bezwaar aantekenen? Precies, het staat er niet op. 
Daarom schreef ik op zondag 14 juli jl de gemeente Zuidhorn een brief (met foto) met daarin het verzoek de bekeuring te vernietigen omdat het voertuig in een met zand bedekt parkeervak geparkeerd stond en dat het daarom niet tussen de blauwe lijnen … kuch. Met andere woorden: het artikel (R400aa) dat de ambtenaar in de PDA klopte is nait goud.
Roelf Zomer, een van de vele raamambtenaren die de arme gemeente Zuidhorn rijk is beantwoordde een aantal van mijn brieven. Heel kort heb ik gedacht dat Roelf wel iets in zijn mars moest hebben vooral ook omdat hij bouwkunde heeft gestudeerd. Dat is namelijk een enigszins zanderige maar verder prima ondergrond voor zijn huidige functie: coördinator Regels en Veiligheid. 
Roel schrijft in zijn brief (beste Roel, ik heet Van Woudenberg) dat de gemeente ongeveer 6 weken nodig heeft om een besluit te nemen op mijn “brief”, en ha ha ha misschien zelfs meer. Zes weken?  Huh! Dat is toch een termijn die wordt genoemd in de Algemene wet bestuursrecht?
Op zondag 11 augustus jl vroeg ik de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om informatie. Ik wilde weten of en zo ja, hoe ze de handhaving van het parkeerbeleid (goed) hebben geregeld.
In de Zuidhornse gemeentevilla sloeg de blinde paniek toe. 
Is Henk Zwiep een bestuursgangster?
Henk Zwiep, bestuursgangster?
Want op donderdag 29 augustus jl nodigde juridisch medewerker T.H.N. Borgdorff van de gemeente me uit voor een gesprek. Bij dat gesprek was ook aanwezig Henk Zwiep, hij is hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. 

In haar brief lees ik het volgende: ‘Op 13 juli 2013 is aan uw moeder een parkeerboete opgelegd.’ 
Beide enigszins gestreste ambtenaren vroegen me om af te zien van het ingediende bezwaar en het WOB-verzoek. Ze waren niet bereid dat schriftelijk vast te leggen.
Ik heb al eens vaker geschreven dat de meest eenvoudige definitie van corruptie is:
“Misbruik van bevoegd gezag voor persoonlijk gewin.”
Ik voeg daar aan toe dat: 
“Het door een ambtenaar invorderen en ontvangen van bedragen waarvan hij weet dat ze niet verschuldigd zijn een strafbaar feit kan inhouden.”
Wordt vervolgd.

maandag 2 december 2013

Brief aan het college van B & W en gemeenteraad van Zuidhorn

Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad,

De brief van het College van burgemeester en wethouders van 26 november jl. heb ik ontvangen. De gemeente verwijt mij dat ik niet ben verschenen op de hoorzitting waarvoor ik werd uitgenodigd. Ik reageer er als volgt op.

In de zomer van dit jaar kreeg mijn moeder een parkeerboete. Of dat terecht was laat ik in het midden, evenals het antwoord op de vraag of de gemeente daarbij iets de verwijten valt.

Maar wat ik de afgelopen maanden na het stellen van wat vriendelijk kritische vragen aan baarlijke nonsens en corruptie uit de Zuidhornse gemeentevilla heb zien komen, grenst bijna aan het onbeschrijflijke.

Alleen iemand bij wie de ogen zijn uitgestoken ziet in dit alles nog democratie. Ik zie glibberigheid, minachting, volksverlakkerij, hebzucht en nepotisme.

De gemeente bleef maar tekeer gaan waardoor een klachtenprocedure, bij welke instantie dan ook, verspilde energie is. Als de gedachte is dat ik acte de présence zou geven bij de door de gemeente binnen de gemeente georganiseerde normafwijkend-gedrag-witwas-hoorzitting om daar als zeepbel te fungeren voor de opgevoerde blaaspijp, dan heb ik slecht nieuws. Ik onderkende het kwaad namelijk tijdig. Daarom schreef ik eerst nog dat ik, fatsoenlijk burger, fatsoenlijk behandeld wil worden. Zónder valse toeters en hete-luchtbellen.

Tevergeefs.

Machteloos, vogelvrij verklaard zag ik toe hoe de burgefeester* van Zuidhorn door de voltallige gemeenteraad op de zegekar werd gehesen. Niemand in de raad die een kritische vraag stelde want...

Er lijkt geen onkruid tegen gewassen.

Ho wacht! Maar het vrije woord is toch nog altijd de tegenhanger van de macht en de essentie van de democratie? Door middel van het vrije woord kunnen (niet) bange burgers toch ergens zaken plaatsen waar ze thuishoren? Ik bedoel nu een etalage waarin eenieder ze kan zien.

Deze brief is mijn daad van naastenliefde. Zo, dat staat er maar weer.

Met vriendelijke groet,


J. (Koos) van Woudenberg
* Bedacht door Driekus


copyright@2013 Koos van Woudenberg Twitter: @corrumpere

zaterdag 16 november 2013

Dag Rinze Kramer, (ik pak even de woordhamer.)

Dag meneer Kramer,

Begin dit jaar schreef ik een satirisch artikel naar aanleiding van een uitzending van het programma 'Recht in de Regio'. Al snel daarna lag er op mijn deurmat -zónder dat de administratie daarmee had gedreigd- een brief van incassobureau Flanderijn en Bouwman, mét een onjuiste betalingsspecificatie.

Na een lang, heel erg lang telefoongesprek met de heer Maarten Hofland riep hij het incassobureau terug.

In de maanden erna schreef ik weer een aantal behoorlijk kritische artikelen over de woningstichting. En snel daarna lag er op mijn deurmat –wéér zonder dat de administratie daarmee had gedreigd- een brief van hetzelfde incassobureau met ook nu weer een onjuiste betalingsspecificatie, die een aantal weken erna gevolgd werd door een dagvaarding met daarin de eis: beëindiging van het huurcontract.

Na een lang gesprek, een heel erg lang gesprek met de heer Hofland waarin ik hem vertelde wat de consequenties kunnen zijn van het manipuleren van betalingsspecificaties en misbruik maken van het procesrecht, werd de rechtszaak afgeblazen.

De woningstichting schreef enkele weken later een brief waarin staat dat ik niet meer over haar -en vooral niet over haar medewerkers mag schrijven omdat dat smaad is.

Sinds de verhouding tussen de woningstichting en mij ernstig bekoeld is geraakt worden door mij gemelde gebreken in en aan mijn huurwoning niet hersteld en een overeenkomst tot geriefverbetering niet nagekomen.

Ik ben van mening dat -alles tezamen genomen en in onderlinge samenhang bezien- de woningstichting zich schuldig maakt aan machtsmisbruik en onderscheid maakt op onterechte gronden.

Met gepaste achting,

Koos van Woudenberg

*Rinze Kramer is directeur van woningstichting Wierden en Borgen*Maarten Hofland werkt op de financiële afdeling van Wierden en Borgen.

copyright@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

zaterdag 9 november 2013

Rompslomp boete in Zuiidhorn (deel 1)

Op vrijdag 12 juli jl. kreeg mijn moeder een parkeerboete op een klein parkeerterreintje naast de Albert Heijn in Zuidhorn. Op de aankondiging van beschikking staat dat er was geparkeerd op een plaats die is voorzien van blauwe strepen, zónder de parkeerschijf achter het voorruit te plaatsen.
Toen ik ging kijken bij de ingang van het parkeerterreintje zag ik dat daar inderdaad een bord staat die aangeeft dat het een parkeerschijfzone betreft. Maar, toen wij aan kwamen rijden stond er voor dat bord een grote vrachtwagen van de Albert Heijn, met de letters XL erop die pontificaal de inrit blokkeerde, waarschijnlijk omdat er werd geladen en/of gelost. Wij volgden het voorbeeld van een andere bestuurder en reden het terreintje op via de uitgang en parkeerden de auto naast een hele grote bult zand en liepen achter de auto langs richting de winkels. Het bewuste verkeersbord en die blauwe lijnen hebben wij niet gezien.

Op zondag 14 juli jl. schreef ik de gemeente Zuidhorn een bezwaarbrief -met daarbij een foto waarop die bult te zien is en dat bovendien de parkeerplaats was bedekt met zand afkomstig van die bult -en waarin ik de situatie uitlegde en vroeg om de bekeuring te vernietigen. Ik ga ervan uit dat andere burgers én de ambtenaren van de gemeente die bult zand daar ook hebben zien liggen en weten wie dat zand er neergegooid heeft. De vrachtwagen, die was natuurlijk weg, maar de aanwezigheid van die vrachtwagen op dat moment valt heus wel te achterhalen.

De gemeente merkte mijn brief aan als bezwaarschrift en stuurde deze door naar het CVOM, want zo schrijft Zuidhorn: ik moet (namens mijn moeder) bezwaar aantekenen bij de officier van Justitie in Utrecht.

Toen ik die vrijdag de aankondiging van beschikking in mijn handen had, vroeg ik mij direct twee dingen af: welke organisatie heeft er bekeurd? En, hebben opsporingsambtenaren tegenwoordig een verbalisantnummer met maar vier (4) cijfers, in dit geval 5379?

Het antwoord op de eerste vraag weet ik inmiddels omdat Zuidhorn daarop -na heel veel vijven en zessen (daarover later meer)- antwoordde. Het gaat om  Veiligheidszorg Noord. Ik vraag mij af waarom dat niet op de aankondiging staat. Het logo op de beschikking is niet van de gemeente Zuidhorn, niet van Veiligheidszorg Noord en ook niet van het CVOM.

Voor het antwoord op de tweede vraag heb ik gekeken naar de invulinstructie voor opsporingsambtenaren. Lees maar even met mij mee (het staat op bladzijde 5 van de pdf.)


'Invullen dag, maand, jaar, tijdstip en verbalisantnummer (nummer bon)
Als verbalisantnummer moeten 6 cijfers worden ingevuld. Bij een verbalisantnummer van 4 cijfers moeten er dus twee nullen (00) voor het 4-cijferige nummer worden ingevuld. Bij een verbalisantnummer van 5 cijfers moet er één nul (0) voor het 5-cijferige nummer worden ingevuld.'

Iedereen zal het met mij eens zijn dat er maar vier (4) cijfers, in plaats van zes (6) zijn ingevuld. Er ontbreken dus twee zogenaamde "voorloopnullen". Of dat uiteindelijk voldoende is om de parkeerboete te vernietigen durf ik niet te zeggen.

Het is een nogal slordige aankondiging van beschikking en ik kam me bijna niet voorstellen dat men er bij Veiligheidszorg Noord in Groningen zelf blij mee zal zijn. Afgezien van die voorloopnullen vraag ik me af : waarom zetten ze er hun bedrijfsnaam niet op .........?

Wordt vervolgd. 


copyright@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

dinsdag 29 oktober 2013

Dag meneer W. (Wessel) Landman

U bent juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Zuidhorn. Dat is geen groot succes.
Ik heb gemerkt dat u het met de professionele integriteit niet zo nauw neemt. Ik deed naar aanleiding van een parkeerboete een heel simpel WOB-verzoekje bij de gemeente en zag me geconfronteerd met uw obstructie en aan corruptie schurende activiteiten.Ik ben uw uitwijkende infantiele antwoorden en kinderlijke leugens zat.

In mijn WOB-verzoek heb ik gevraagd wáárom de gemeente Zuidhorn geen bekeuringen mag vernietigen. Op die vraag heb ik nog steeds geen antwoord.

Ik help u op weg:

Graag wil ik weten aan welk ander bestuursorgaan, of bestuursorganen, de gemeente Zuidhorn deze bevoegdheid heeft gedelegeerd. Is daarvan sprake, dan wil ik weten of dat geheel -of gedeeltelijk is en om welke bevoegdheden het gaat.

Natuurlijk verwacht ik van u dat u uw antwoord gedocumenteerd onderbouwt, zonder dat daarvoor opnieuw een WOB-verzoekje nodig is.

Foto's uit de PDA van de BOA heb ik in bezit, ze werden toegestuurd door uw meer integere collega.

Het liefst zou ik willen dat er één compartiment, één hoekje in uw hersenbolwerk wordt ingericht om op adequate wijze fatsoenlijke burgers fatsoenlijk te behandelen, zónder dat de giftige vloeistoffen van uw leidinggevenden er kunnen binnenborrelen.

Koos van Woudenberg


copyright@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalisten Twitter: @corrumpere

vrijdag 18 oktober 2013

Dag meneer L.K. (Bert) Swart

U bent burgemeester van de gemeente Zuidhorn en lid van het CDA. Mijn naam is Koos van Woudenberg, ik ben niet gelovig. U kent mij nog van dit artikel. Gisteren schreef ik het College van B en W en de gemeenteraad een brief waarin melding maak van corruptie bij de gemeente. Deze brief wil ik beslist niet onthouden aan de lezers op het web. De inhoud van de brief geef ik onder uw foto weer.

Waarom deze publicatie? Omdat de gemeente Zuidhorn op geen enkele wijze bereid is op normale wijze met een burger te communiceren en misbruik maakt van haar gegeven macht. Daarom.Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad.

Ik maak melding van ernstige misstanden, ik ben van mening dat ik te maken heb met corruptie. 

Op vrijdag 12 juli jl. kreeg mijn invalide moeder een parkeerboete. Parkeercontroleur mevrouw 
S.C. van der Meer schreef op de bekeuring dat er geen parkeerschijf achter de voorruit was geplaatst. Dat hoefde inderdaad niet kwamen wij later pas achter, want mijn moeder is in het bezit van een invalidenkaart en deze was achter het voorruit geplaatst, ondanks dat wij niet wisten, niet konden weten ook -ik schreef de gemeente daar al eerder over- dat de auto in een parkeerschijfzone werd geparkeerd.

Ik diende een klacht in en deed een WOB-verzoek. T.H.N. Borgdorff en H. Zwiep, ambtenaren van de gemeente, nodigden mij uit voor een gesprek en oefenden daarin druk uit om mij af te laten zien van de klacht en het WOB-verzoek. Dat heb ik geweigerd.

Burgemeester L.K. Swart is het niet met mij eens dat integriteitsregels zijn geschonden. Dat is vreemd, want de gemeente frustreert al mijn pogingen om tot waarheidsvinding te komen: verzaakte haar onderzoeksplicht, wil geen gespreksverslag verstrekken, weigert mij een gesprek met mevrouw Van der Meer, frustreerde het WOB,verzoek, pas na een WOB-verzoek werd duidelijk dat Veiligheidszorg Noord in Zuidhorn bekeurt (dat staat vreemd genoeg niet op de bekeuring (beschikking)), verstrekte geen foto's uit de PDA van mevrouw Van der Meer en zegt dat ze -ondanks dat ze zélf de opsporingsinstantie is- de boete niet mag vernietigen.

Dat laatste is overigens een infame leugen.


Transparency International definieert corruptie als:

“Misbruik van toevertrouwde macht voor eigengewin...”.

Alle tegenwerking die ik ondervind, dat is zonneklaar, is bedoeld voor dat eigengewin.

Aangezien burgemeester Swart zijn handtekeningen plaatste onder de afwijzing van twee nota bene door 
mevrouw Borgdorff behandelde klachten -overigens was daarbij geen sprake van wederhoor- ga ik ervan uit dat hij de volgende burgemeester is die opstapt, en daarbij gelijk afziet van de wachtgeldregeling.

Gezien bovenstaande is een (integriteits)onderzoek op zijn plaats.

Dossier gemeente Zuidhorn

S.C. van der Meer – Parkeercontroleur (BOA) Veiligheidszorg Noord

E.E. Slager – Afdeling Regels en Veilheid
R. Zomer – Coördinator afdeling Regels en Veiligheid

H. Zwiep – Hoofd bedrijfsvoering
T.H.N. Borgdorff – Juridisch beleidsmedewerker
W. Landman – Juridisch beleidsmedewerker

L.K. Swart – Burgemeester
M. Tent – Gemeentesecretaris
F. Stol – Wethouder

E.S. Van der Maesen de Sombreff – Loco-secretaris

copyrigth@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

zaterdag 12 oktober 2013

Dag meneer (Max) Schoonhoven

U bent samen met Jan-Anne Meursing directeur van Honda Borghstede in Assen. Mijn naam is Koos van Woudenberg, u kent mij vast nog wel. Ik schrijf u deze open brief om jullie ook publiekelijk aansprakelijk te stellen voor de door mij geleden materiële -en immateriële schade. Mede door het opzettelijk prutswerk van jullie ben ik nu brodeloos.


Jullie wisten op lepe wijze van mijn tangerine orange Honda Civic een rijdend wrak te maken, ik kon er niet meer mee werken. De technische malversaties aan de auto waren van dien aard dat er gesproken kan worden van poging tot moord.

Jullie dachten jullie misdaad wit te wassen met behulp van de judassen bij AGIN-Pranger, Actio en de Rechtbank Assen.

Aan mij hebben jullie een verkeerde.

Ik ben er getuige van dat de voormalig secretaris-generaal van Justitie, de heer Joris Demmink aanwezig was in een appartement waar minderjarige jongens seksueel werden misbruikt. Daarnaast weet ik heel veel over de (Groningse) HIV-zaak.

Het al jaren voortdurende getreiter van het OM, de politie, woningstichting Actium, Gerechtsdeurwaarderskantoor Pranger en Achmea en uw bedrijf komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn het werk van een groot pedofielen-netwerk en mensen die er hand -en spandiensten aan verlenen.

Van wie kreeg u opdracht om mij te ruïneren?

De zaak Honda Borghstede.

Max Schoonhoven – Directeur
Jan-Anne Meursing – Directeur
Gerben Verhoeff – Verkoper
Jan Vasse – Chef-monteur
Jan Pranger – Gerechtsdeurwaarder
Elles de Blecourt- jurist bij Pranger
Jolien Faber – jurist bij Actio
Mr. J.M.C. Obenhuijsen – Rechtbank Assen

copyright@2013 Koos van Woudenberg blogger/journalist Twitter: @corrumpere

woensdag 9 oktober 2013

Dag meneer (Norbert) Hoogers

Norbert Hoogers is sinds juli 2013 divisievoorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea. Ik schreef hem deze week een brief. In mijn brief laat ik hem weten dat ik declaraties voor niet-geleverde zorg en dubbel-betaalde premie bij Zilveren Kruis Achmea terugvorder. Als er niet wordt betaald, dan verreken ik de onterechte in rekening gebrachte (zorg)kosten.

Dat zouden meer mensen moeten doen.

Waarom op die manier en niet op de door de zorgverzekeraars voorgestelde interne klachtenprocedure en het eveneens door hen in stelling gebrachte SKGZ? Heel simpel. Omdat de onpartijdigheid -en ook de onafhankelijkheid in deze procedure's volledig ontbreekt. Het SKGZ vindt onderdak bij Zorgverzekeraars Nederland aan de Sparrenheuvel in Zeist. Zo keuren ze hun eigen vlees.

Norbert Hoogers
Hetzelfde euvel doet zich voor bij de rechtspraak; rechters met nevenbetrekkingen in de zorgsector behandelen toch rechtszaken tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

De NVVR-rechterscode zegt daarover:

'De rechter – onder wie uitdrukkelijk begrepen de rechter-plaatsvervanger - waakt er voor dat nevenfuncties, voormalige nevenfuncties in de voorafgaande drie jaar of andere activiteiten naast zijn werk als rechter tot belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling kunnen leiden.'

De vraag is waarom de besturen van rechtbanken dan toch rechtszaken toewijzen aan rechters waarvan bekend is dat zij nevenbetrekkingen bekleden in de zorgsector. Het overkwam mij al twee keer.


Een andere vraag is waarom Zilveren Kruis Achmea er niet voor kiest eerst buitengerechtelijk in gesprek te gaan met verzekerden waarmee een verschil van mening is ontstaan, maar bijna zonder uitzondering voor de weg naar de rechter kiest.


Is het antwoord op die vraag dat er sprake is van corruptie? Dat zorgverzekeraars te nauwe banden hebben met rechters?

Lees hier mijn brief aan Norbert Hoogers.


copyright@2013 Koos van Woudenberg Twitter: @corrumpere

woensdag 2 oktober 2013

Geachte heer Hessel (DNA) Schuth

U bent plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie bij het OM-Noord. Het OM meneer Schuth, om maar gelijk met de deur in huis te vallen is in mijn beleving verworden tot een overheidswerkplaats voor mensen met een zéér bedenkelijke moraal. Zo, die zit. Relax man.


Alweer een tijd terug kreeg ik een brief van het Openbaar ministerie in Assen met daarin de opdracht om mijn DNA af te staan. Ik zou door de Rechtbank van Assen zijn veroordeeld voor een misdrijf. Dat is niet waar maar ik geef eerlijk toe dat uw collega’s het wel hebben geprobeerd. Het was alleen zo doorzichtig allemaal.

Inmiddels weet ik, weten wij, dat het OM nogal graag de beschikking heeft over het DNA van mensen die haar niet welgevallig zijn. Die iets te melden hebben bijvoorbeeld over ernstige misstanden op héél hoog “niveau”. Misstanden die zich niet zelden afspelen “onder de gordel”. Bent u nog bij kennis?

Uiteindelijk hoefde ik, omdat ik wat van me liet horen geen DNA af te staan, Gelukkig maar, want voor je weet word je net als Jasper S. door dat onvolprezen NFI gematcht aan iets heel ziekmakends.

Relax Hessel, kalmeer, zet een ceedeetje op van het koor van de Martinikerk ofzo. Of nodig Fokko Cuperus uit voor een spannende motorrit op zijn rode BMW.Copyright@2012 Koos van Woudenberg blogger/journalist

dinsdag 24 september 2013

Geachte heer (Daan) Keur

U bent president van de Rechtbank Noord-Nederland. In deze functie bent u benoemd door de voormalig Secretaris-generaal van Justitie, de heer Joris Demmink, nog juist voor hij met pensioen ging. De naam Demmink wordt in de media al vele jaren in verband gebracht met vermeende pedofiele contacten, maar er is nog nooit een officieel rechercheonderzoek naar gedaan.
Afbeelding
Mijn naam is Koos van Woudenberg. U kent mij nog van deze brief.

Het kan zijn dat het u is ontgaan dat ik in een video-productie van Talk2Myra een belastende verklaring heb afgelegd tegen de heer Demmink. Ik heb verklaard dat hij meerdere malen aanwezig was in het Amsterdamse appartement van professor Ger van Roon, in zijn appartement werden minderjarige jongens misbruikt.

Advocaat Matthijs Kaaks van Boekx Advocaten is in het bezit van mijn uitgebreide schriftelijke verklaring.

Ik ben een belangrijke getuige in de zaak Demmink.

Dat zou kunnen verklaren waarom ik al jaren te maken heb met zeer agressieve “government stalking”.

Zoals: bedreiging met een pistool door een Asser agent, een moordaanslag op mijn leven, onterechte arrestaties, onjuiste bekeuringen, sabotage aan mijn auto’s, gecreëerde rechtszaken waarbij het consequent ontbrak aan een juiste rechtspleging.

Ik vraag me af: kreeg men daarvoor opdracht van de heer Joris Demmink?

Al dat (juridische) geweld doet sterk mij denken aan de reactie vanuit het Nederlandse (Justitiële) pedofielen-netwerk (namenlijst) richting de media die de zedendelicten gepleegd door Joris Demmink wilden openbaren. NOS Journaal, Een Vandaag, Telegraaf, GPD, HP/de Tijd, Zembla en de Gay-krant: al deze media kregen te maken met ongekende agressie van advocaten; persoonlijk kan ik verwijzen naar de rol van Mariska Kool van Loyens en Loeff in ‘Achmea Gate’.

Overigens: mijn eerste “ervaring” met u was toen u – in uw functie van president van het Gerechtshof Leeuwarden- het door mij ingestelde hoger beroep tegen het mondelinge vonnis dat mr. C.P. van Gastel schreef in de Asser corruptie-affaire ‘Politie Drenthe Gate’ blokkeerde.

Ik vraag me af: kreeg u daarvoor opdracht van de heer Joris Demmink?

De heer Joris Demmink was Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie. Geen enkel ander departement heeft zoveel invloed op de invulling van de topposities binnen die rijksorganen, waarvan de belangrijkste zijn de politie en de rechterlijke macht (zowel de zittende als de staande magistratuur). Hij opereerde als hoogst verantwoordelijke ambtenaar en eerste adviseur van de minister en de staatssecretaris op het ministerie van Justitie (de SG). Zijn netwerk bestond uit topfunctionarissen bij de rechterlijke macht (ZM en OM), de politie en de AlVD. Een groot aantal van de personen in dat netwerk zijn ooit op hun positie gekomen met bemoeienis van meneer Demmink als directeur Politie, DGR en later SG.

Hij beschikte over voldoende macht, dat is zeker.

Pedofielen. Dat ze bestaan weet iedereen. En ze duiken werkelijk overal op. Ook in de Groningse HIV-zaak. Als u mijn artikel over de Groningse HIV-zaak nog niet heeft gelezen, raad ik u aan dat eerst te doen.

De MSM heeft de argeloze lezer voorgeschoteld dat de mannen die werden besmet bezoekers waren van seksfeestjes. Voor een aantal zal dat zeker opgaan, weinigen weten dat veel besmettingen plaatsvonden op talloze andere locaties zoals op homo-ontmoetingsplaatsen (zelfs in en bij Assen en Emmen), na een afspraak op de chat, de sauna en een discotheek in Groningen. De angst om in de Groningse homo-horeca gedrogeerd te worden zit er bij homo’s nog steeds goed in; en die horeca heeft daar flink last van.

Dat het OM-Noord de HIV-zaak heeft gedownplayed is zo klaar als een klontje; het aantal besmette mannen loopt in de vele duizenden zo niet in de tienduizenden; als u mij niet gelooft, het is te checken bij de GGD. Zij zullen bevestigen dat het besmetten eerder begon dan bekend is, en ook na de rechtszaak niet stopte.


De verdediging van de daders vindt overigens dat de slachtoffers ‘Niet moeten piepen‘. Een van die advocaten is : Jan Boksem van Anker en Anker, jawel, de toenmalige advocaat van pedo Geert Jan van Aarsen, het beest van Sexbierum.

Laat ik daar tegenover zetten de verklaringen van de doodsbange jongens/mannen die met iemand mee naar huis gingen en naakt, onderkoeld, langzaam weer bij bewustzijn kwamen in een recreatiegebied of op een parkeerplaats.

De Groningse rechtbankverslaggever Rob Zijlstra interviewde in 2009 één van de veroordeelden, een zekere Wim. Deze man zegt dat er ook medewerkers van Justitie “meededen”. Dat klopt. Bij de rechtbank van Groningen werkt ene B. Om hem werd destijds de rechtszaak verplaatst van Groningen naar Assen. Hij is niet één van de slachtoffers zoals ons werd voorgelogen, hij is (mede) dader. Hij is niet vervolgd, en dat geldt ook voor F.T. en H.V. en H.M. die op hoge posities in het Openbaar bestuur in de noordelijke regio werken.

Een stad-groningse pedofiel, met een voorkeur voor jongens onder de 16, is door een rechter van uw rechtbank aan een schuldsanering geholpen. Toch maakt hij nog vakantiereisjes naar Spanje, Ibiza en Gran Canaria en wellicht naar de Antillen met geen ander doel dan om minderjarige jongens te misbruiken. Zijn contacten met mensen op hoge posities bij het OM-Noord, komen daarbij goed van pas; een vriend/partner kwam uit een Duitse gevangenis over naar een Nederlandse en de kans dat hij er zelf in verdwijnt, lijkt mij vrij klein.

Een zekere X, ook nu weer iemand die “meer weet”, en veel kennis heeft van het Groningse “homo-netwerk” werd door het OM-Noord gevraagd voor een hoge functie. Deze persoon weigerde, en waarschuwt getuigen om goed op te passen en niet in te gaan op uitnodigingen voor etentjes -en reisjes…

Een aantal mensen die strafbaar betrokken zijn bij de HIV-zaak, gaan privé om met de Groningse burgemeester Peter Rehwinkel. Daarmee schampt hij mijn inziens aan de randen van betrokkenheid.

Als u toch liever een andere versie leest over de HIV-zaak, geef ik u in overweging om het boek van de Groningse journalist Mick van Wely te lezen. Dat hij mij toen hem ter ore kwam dat ik wat onthullingen zou gaan doen, een “psychiatrisch patient” noemde, incasseer ik blijmoedig: ik besef terdege dat veel mensen zich gelukkiger zullen voelen met zijn versie van het gebeuren. Lezen dus dat boek!

‘Journalism is printing what someone else doesn’t want printed: everything else is public relations.’